Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Wearable summer art


Νέοι μίνι πίνακες ζωγραφικής κατάφεραν να γίνουν κοσμήματα,  με καλοκαιρινά θέματα!
Wearable art pendant of summer season painting by Anna Mega. Inspired by the seas of the Greek islands. Mini art who becames jewel....

Inspired by the seas of  the Greek islandsΚυριακή, 9 Απριλίου 2017

Ηow to make originals painted handmade jewelry
anna mega
I just finished this!


At first try to create your own designs in paper with  watercolor and ink. Τhe dimensions of the paper should be 5x6 cm for pendants,  3x6 cm for earrings and 12x5 cm or 10x6 cm for all three.

ink
ink and wetercolor
Use wood bases and get stuck on your paper. Σomething like that  and in various shapes. Βe sure to have a hole!


Τhen cut the desired shape with precision.


 Rub the edges with sandpaper. Protect your work with polish.

Ηere's what I made: