Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

New zentangle

Today  I bought  a cup of coffee and I saw something nice coffee filters!  Immediately  Ι got two of them, you know, to paint zentangle ......
This is the first...Δεν υπάρχουν σχόλια: