Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

tiny art .... on your neck!

Νew creations 1 x 1.5 m .... for your neck!


This time I painted on a "canvas" which was made from  dry clay.


I used acrylic paints and the back side was painted with silver acrylic......

Do you Like it?

Δεν υπάρχουν σχόλια: