Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Tiny painting turned into pendants (Ι)

Today I drew a tiny picture....the diameter is 3.5 cm. This time  I was inspired from zentangle but Ι added color.


When I "bored" this painting .... I would turn it into pendants!!!!
I'll show you this in next post....

Δεν υπάρχουν σχόλια: